Nybörjarkurs i pistolskytte

Ekens Pistolskytteförening bjuder in till en grundutbildning i pistolskytte
som syftar till att deltagarna ska klara kraven för Pistolskyttekortet.

Kursen har ingen väntelista.

Priset är 2500 kronor.

Anmälan ska vara inne senaste 17/11 och ansökan skickas till utbildning@ekenspsf.se.
Kursen är fullbokad för den här gången.

Kursen äger rum i Saltsjö-Boo under 10 lördagar med början 7/12, då även kursavgiften betalas.

(Pistolskyttekortet är det “körkort” som krävs för att tävla med och söka
licens på pistol.)

http://www.pistolskytteforbundet.se/