Magnumprecision SM 2020 är inställt

Då restriktionen om max antal personer vid allmänna sammankomster fortfarande är satt till 50 personer behöver vi tyvärr meddela att Magnumprecision SM 2020 är inställt.

Inbetalda startavgifter kommer att återbetalas snarast möjligt.

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och
Stockholms Pistolskyttekrets inbjuder Ekens PSF till
Svenskt Mästerskap i Magnumprecision 2020.

Vid maximala 300 poäng utdelas 1st pris om 10.000KR sponsrat av nedanstående sponsorer.


Datum
Lördag 12 september och Söndag 13 september 2020.

Lördag Söndag
M1 SA Rev .41-.44 Magnum M3 SA Rev .357 Magnum
M2 DA Rev .41-44 Magnum M4 DA Rev .357 Magnum
M6 Pistol 9 mm- .455 M5 Frigrupp
M7 Revolver .357-.44 Magnum,
piplängd max 165 mm (6.5”)
 

Plats
Ekens Precisionscenter Lagervägen 4 Skogås

Tävlingsförutsättning
Regler enligt SPSF Skjuthandbok.
Detaljerade vapenbestämmelser, se kapitel G.

Föranmälan
Anmälan via Anmälningssidan öppnar senare i sommar.

Startavgiften om 150kr per start och 250kr per lag betalas in på bg 154-9963 senast sista anmälningsdag 2020-05-01.

Efteranmälan i mån av plats. Kontakt: tavlingsanmalan@ekenspsf.se

Lagtävling
Föreningsvis föranmälda tremannalag. Förening kan anmäla fler än ett lag per vapengrupp.
En reserv per lag får anmälas. Skytt kan endast deltaga i ett lag per vapengrupp.

Servering
Servering kommer finnas inom tävlingsområdet.

Priser
Förbundets medaljer till de tre främsta skyttarna samt tre bästa lag. Individuella hederspriser till de 10 bästa i varje vapengrupp.

Vapenkontroll
Vapenkontroll utföres enligt stickprovsmetoden. Skytt som ertappas med icke godkänt vapen diskvalificeras i den vapengruppen. Utrustning för egenkontroll av vapen finns
tillgängligt under hela tävlingsperioden.

Tävlingsledare
Clas Simmerud
Kontakt: clas.simmerud@gmail.com

Boende
Hittar du enklast på www.booking.com resp www.camping.se.

Inbj-SM-Magnumprec-2020-rev.pdf
SM Magnumprec 2020 Tröja.pdf