Om oss

Ekens pistolskytteförening grundades i Januari 2013 av ett gäng entusiastiska pistolskyttar som ville försöka utöka tävlingsverksamheten i stockholmsregionen. Främst inom det nationella skyttet och inledningsvis inom det nationella fältskyttet, som under ett antal år haft en väldigt nedåtgående trend. För stockholmskretsens skyttar började situationen att närmast bli panikartad med väldigt få tävlingstillfällen och vikande antal skyttar på dessa. Ambitionen är att kämpa för fältskyttets återupprättande som pistolskyttets folknöje nr 1. Klubbens inriktning inleddes med skapandet av en fältskytteturnering omfattande sex olika deltävlingar, och därigenom hade man mer än fördubblat mängden tävlingar inom kretsen i ett slag.

Då fältskyttet blivit en väldigt funktionärskrävande tillställning, med de problem som raggandet av ideella funktionärer inom allt föreningsliv idag för med sig, sökte vi olika lösningar på komma runt problemet och serien beslutades genomföras utan funktionärer på de olika skjutstationerna. Detta är i sig inget nytt, utom för stockholmskretsen. Då vi är en liten klubb kunde vi omöjligen bemanna en stor fältskjutning på egen hand om vi skulle ha stationsbemanning, men samtidigt så finns det oerhört mycket kompetenta skyttar i kretsen så tanken var att det räcker med kompetent personal inom resp skjutpatrull.

Med denna serie har vi kunnat skapa ett utmärkt tillfälle för nybörjarskyttar att lära sig av äldre kompisar och ett utmärkt träningstillfälle för mer rutinerade skyttar. En grundtanke i klubben är att bygga broar inom skyttet mellan klubbar och kretsar, därför begränsar vi inte serien till vår egen klubb eller ens vår egen krets. Vi kommer således att få rutinerade skyttar från en klubb/krets som hjälper mindre rutinerade kamrater från helt annan klubb. Brobygge!

Inom klubben har vi även en mycket hög svansföring när det gäller att förkovra sig. Klubben har bland sina medlemmar 4 klubbtränare och 2 kretstränare. I klubben bedrivs förutom sedvanlig nybörjarutbildning vid flera tillfällen om året även fortsättningsträning för “etablerade” skyttar, och alla erbjuds vidareutbildning inom olika funktionärsroller.

I klubben har vi höga krav på aktivitet och framförallt förväntas klubbens ledning vara bland de mest aktiva skyttarna. Våra stadgar säger att styrelsemedlemmar måste vara väldigt aktiva skyttar externt. Vi tror att endast riktigt aktiva skyttar är väl skickade att organisera och leda en idrottsklubb av andra aktiva idrottsmän och kvinnor.

Ekens psf välkomnar nya skyttar i hög grad, men under den uttalade förutsättningen att man gillar föreningens anda med aktivitet. Aktivitet i våra termer innebär inte att man ska tillhöra Sverigeeliten inom sin gren, men man ska tycka det är kul att vara ute på olika tävlingsarrangemang och delta, både som skytt och funktionär. Med glada skyttar och funktionärer får vi pistolskyttet att leva.