Adresser och konton

Postadress:

Ekens PSF
Stenhuggarvägen 7
132 38 Saltsjö-Boo

Kontonummer för medlemsavgifter och tävlingsstarter:

Bankgiro: 154-9963

Organisationsnummer:

802473-0254