Magnumprecision SM 2020

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och
Stockholms Pistolskyttekrets inbjuder Ekens PSF till
Svenskt Mästerskap i Magnumprecision 2020.

Vid maximala 300 poäng utdelas 1st pris om 10.000KR sponsrat av nedanstående sponsorer


Datum
Lördag 6 juni och Söndag 7 juni 2020.

Lördag Söndag
M1 SA Rev .41-.44 Magnum M3 SA Rev .357 Magnum
M2 DA Rev .41-44 Magnum M4 DA Rev .357 Magnum
M6 Pistol 9 mm- .455 M5 Frigrupp
M7 Revolver .357-.44 Magnum,
piplängd max 165 mm (6.5”)
 

Plats
Ekens Precisionscenter Vallgatan Haninge. Väg 227 mot Dalarö.
GPS koordinater Lat: 59.1243 Long: 18.2368

Tävlingsförutsättning
Regler enligt SPSF Skjuthandbok.
Detaljerade vapenbestämmelser, se kapitel G.

Föranmälan
Anmälan via Anmälningssidan.

Startavgiften om 150kr per start och 250kr per lag betalas in på bg 154-9963 senast sista anmälningsdag 2020-05-01.

Efteranmälan i mån av plats. Kontakt: tavlingsanmalan@ekenspsf.se

Lagtävling
Föreningsvis föranmälda tremannalag. Förening kan anmäla fler än ett lag per vapengrupp.
En reserv per lag får anmälas. Skytt kan endast deltaga i ett lag per vapengrupp.

Servering
Servering kommer finnas inom tävlingsområdet.

Priser
Förbundets medaljer till de tre främsta skyttarna samt tre bästa lag. Individuella hederspriser till de 10 bästa i varje vapengrupp.

Vapenkontroll
Vapenkontroll utföres enligt stickprovsmetoden. Skytt som ertappas med icke godkänt vapen diskvalificeras i den vapengruppen. Utrustning för egenkontroll av vapen finns
tillgängligt under hela tävlingsperioden.

Tävlingsledare
Clas Simmerud
Kontakt: clas.simmerud@gmail.com

Boende
Hittar du enklast på www.booking.com resp www.camping.se.

Inbj-SM-Magnumprec-2020.pdf
SM Magnumprec 2020 Tröja.pdf